slider
slider
slider

Dịch vụ triệt lông

Triệt bikini

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt chân

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt tay

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt lưng

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt bụng

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt rốn

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt mặt

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...

Triệt nách

13/08/2018

  Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi...

Triệt mép

13/08/2018

Sử dụng năng lượng ánh sáng với bước sóng 808nm xuyên qua da, năng lượng được hấp thụ bởi các...