slider
slider
slider

Phun xăm thẩm mỹ

Đốt mụn ruồi – mụn thịt

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun hình nghệ thuật – Xóa hình xăm

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Xóa sửa chân mày – môi

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun viền môi

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun môi

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Thêu chân mày tự sợi

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun mí mắt

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun tán bột chân mày

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...

Phun chân mày

13/08/2018

Đến với Bảo Thy Spa sẽ giúp quý khách xua tan được tất cả những mệt mỏi sau những giờ...